Kære alle

Det har været et helt utroligt år for os der startede denne forening og desværre måtte vi jo sige farvel til Anne Sofie, der var én af stifterne af både forening og Facebook-gruppe.

Anne Sofie gik stille bort efter flere års udfordringer forårsaget af lungekræft, stadie IV. Anne Sofie dannede et stærkt, informerende og undersøgende par med John i Facebook-gruppen som på daglig basis er i kontakt med mange af brugerne i gruppen. Både vi, John, Jacob og jeg samt medlemmerne af Facebook-gruppen vil savne Anne Sofie i det daglige og vi lovede hende at fortsætte vort vigtige arbejde – så dét gør vi.

John fortsætter sin ufortrødne og ihærdige hjælp i Facebook-gruppen, både hvad angår den daglige kontakt og yderligere information samt undersøgende aktivitet. I den forbindelse vil vi gerne informere om at vi leder md lys og lygte efter en person med sundhedsfaglig baggrund som frivilligt vil engagerer sig i gruppen og som John, dele viden og erfaring med gruppens medlemmer på samme uselviske måde som både John gør og Anne Sofie gjorde.

Vi vil også gerne lige benytte lejligheden til at bede dig om at sprede kendskabet til vores forening. Vi ønsker at vokse og blive en slagkraftig forening, der kan og vil blande sig i den evigt verserende kræft- og sundhedsdebat. Anne Sofie sagde ofte at hun ville ønske vi kunne blive en stor og betydende forening, der på lige fod med Kræftens Bekæmpelse kunne bidrage med dén viden, information og hjælp dé og andre ikke ønskede at bidrage med. At denne forening kunne bygge den nødvendige bro mellem det konventionelle og det komplementære – dét kan sandsynligvis kun ske hvis FOOKiD vokser betydeligt i medlemmer fremover.

Året har været utroligt på mange måder, ikke bare fik vi etableret en forening men vi fik også medlemmer og det er vi meget taknemmelige over. Vi har passeret 1200 brugere af Facebook-gruppen “Repurposed Drugs mod kræft” og rundet 159 medlemmer i foreningen – ikke mange, men vi er totalt stolte over at I synes vores vision er værd at støtte med et medlemskab. Tak!

Det første af foreningens leveår udmøntede sig i en aftale med Jane McLelland om at udgive hendes bog, How to starve cancer, i Danmark. Efter lidt forhandling frem og tilbage samt en tur til London, mens vi stadig kunne rejse ud af landet, fik vi underskrevet en kontrakt med hende og så skulle vi blot vente på selve manuskriptet – det har så lige fundet vej på den store elektroniske cybervej og er landet i vores e-mail. NU kan det interessante arbejde så begynde med oversættelse, trykning og selve udgivelsen.

Hele projektet med at udgive Janes bog har taget en del ressourcer og vi etablerede en Crowdfunding kampagne på Booomerang.dk som med nød og næppe kom helt hjem og hele 114 mennesker fundede udgivelsen og det er vi utroligt taknemmelige over – TAK!

Vi har også haft travlt med at finde en dansk klinik som vil samarbejde med COC i London i forhold til at udskrive lægemidlerne i COC Protokollen. Først var vi i kontakt med én klinik men det gik ligesom i stå og derefter har John fået kontakt med en anden klinik som med meget stor sandsynlighed vil indgå i samarbejdet med COC og dermed udskrive lægemidlerne til COC Protokollen. Det er vi ganske stolte over og har store forventninger til – når først klinikken og COC er helt enige og vi får lov til at melde ud, vil vi annoncere det i gruppen samt over mail til medlemmerne.

Da Coronaen væltede Danmark havde vi planlagt flere workshops men kún to af dem blev afholdt – et live og et on-line. Desværre har vi været nødsaget til at aflyse de resterende på grund af sygdom men vi vender stærkt tilbage når Coronaen igen er til at danse med.

Generalforsamlingen er også blevet aflyst så den kommer også op så snart det kan lade sig gøre.

Vi gennemførte og afviklede – sammen med COC – et webinar som var en stor succes og vi er COC meget taknemmelige over at de stillede op med det meste af staben. Du kan se eller gense webinaret på vores Youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=P6tPs5mnpxA

Vi har også satset en smule ved at etablere en folkelig indsamling på www.stopcoronanu.dk i denne Coronatid. Indsamlingen er til fordel for danske forskere som ihærdigt arbejder på at finde behandlingsløsninger mod COVID 19. Professor Thomas Benfield på Hvidovre Hospital er gået sammen med Praktiserende speciallæge Stig Ekkert om at foretage et ordentligt videnskabeligt studie på om blandt andet Hydroxyklorokin – som er malariamedicin – har en positiv effekt på COVID 19. Lægemidlet er allerede kendt inden for Repurposed Drugs for sin antikræft effekt.

Du er meget velkommen til at støtte de danske forskere på www.stopcoronanu.dk med et overkommeligt beløb – i sidste ende hjælper vi os selv ved at støtte forskerne og de har hårdt brug for pengene.

Vi håber at du har det godt og er ved godt mod i denne mærkværdige tid – vi håber at alle kommer godt igennem Coronatiden og passer på sig selv. Vi er stærkt bekymrede over at mange kræftramte er særligt udsatte i forhold til COVID 19 og lige nu lever med dobbelt frygt. Vi håber at vores initiativ med indsamlingen kan hjælpe forskerne så vi hurtigst muligt får Coronaen ”under kontrol” – hvert eneste bidrag til forskerne er med til at nedsætte dén tid vi skal leve med dobbeltfrygt.

Som nævnt har det været et fantastisk år – både glædeligt men desværre også tragisk. Vi tre som nu udgør foreningens bestyrelse – John, Jacob og Torben – vil gerne takke alle de som bidrog til Anne Sofies begravelse, det var usædvanligt flot og hendes mand har takket meget ærbødigt for denne gavmildhed og opmærksomhed ved hendes død.

Livet går jo som bekendt videre og vi har til sinds at fortsætte vores vigtige arbejde med både udgivelsen og visionen om Repurposed Drugs databasen. Så snart det lader sig gøre vil vi også fortsætte med fysiske aktiviteter og deltage i det fælles Europæiske samarbejde med ECPC.

Hvis du har idéer til aktiviteter er du velkommen til at sende dem til info@fookid.dk så vil vi kigge på deres relevans og se om vi har ressourcer til at gennemføre dem.

Ha’ en god sommer og tak fordi du støtter os.

Bestyrelsen
John Madsen
Jacob Hansen
Torben Nielsen