Er forkortelsen for: Foreningen for Oplysning Om komplementær Kræftbehandling i Danmark.

Det er en forening for de mennesker, der ønsker at støtte op om, og medvirke til at information og oplysning om kendte behandlingers positive effekter på forskellige sygdomme som for eksempel kræft, bliver tilgængelige for alle.

Foreningen er opstået på baggrund af et meget højt ønske om, at oplyse og informere, specielt kræftramte og deres pårørende, om de behandlingsmuligheder som allerede eksisterer rundt om i verden – uanset om det handler om lægemidler eller naturlige remedier – men som ikke tilbydes af det etablerede, konventionelle behandlingssystem.

Alle kan blive medlem af foreningen og du kan melde dig ind i foreningen allerede nu så du støtter den gode folkeoplysning på: Bliv medlem (åbner i nyt vindue)

Har man ikke interesse i udbredde denne information, ud fra en overbevisning om at lægemidler er ren gift, skadelige for kroppen og kun er til for at fastholde mennesker i sygdom så medicinalindustrien kan skumme endnu mere fløde bør man nok ikke blive medlem.

Foreningen er ment som et mødested for mennesker der ønsker et oplyst grundlag, hvorpå de kan træffe deres beslutninger i forhold til deres behandling samt medvirke til at fremme folkeoplysningen om forskellige behandlingsmuligheder som er valide i forhold til at behandle forskellige kræfttyper og andre sygdomme.

Der er ingen officiel oplysning om eksempelvis Repurposed Drugs (Off label) i den danske og Europæiske kræftbehandling eller kræftoplysning derfor ønsker vi at al den omfattende valide viden der rent faktisk foreligger på dette område, kommer ud til befolkningerne og i særdeleshed til kræftramte.

Foreningen vil aktivt arbejde for at etablere og effektuere en tiltrængt folkeoplysning om de relevante behandlingsmuligheder som allerede findes indenfor kræftbehandling og fremadrettet udbygge denne oplysning så den også omfatter andre livstruende sygdomme med mere.

Det er foreningens klare mål at medvirke til den danske og Europæiske sundhedsdebat, især inden for kræftstrategi og behandling.

Foreningen står bag – og driver – Facebook-gruppen Repurposed Drugs mod kræft, hvorigennem kræftramte kan blive oplyst om diverse kendte lægemidlers positive effekter på forskellige kræfttyper.

Foreningen har formuleret de formål som optager os og som vi vil arbejde aktivt ud fra:

Formål:

  1. Foreningens ønsker at oplyse kræftramte om behandlingsmuligheder i ind- & udland.
  2. Foreningen skal aktivt medvirke til at oplyse sundhedsfaglige, sundhedsmyndigheder og andre interessenter indenfor sundhedsområdet i Danmark om behandlingsmuligheder i ind- & udland.
  3. Foreningen arbejder ud fra en overbevisning om at kræftramte har krav på oplysning om valide behandlingsmuligheder i ind- & udland, uanset evidensgrad.
  4. Foreningen arbejder ud fra et ønske om at alle kræftramte i Danmark får et reelt valg, på et oplyst grundlag i deres behandling uanset evidensgrad, grænser eller økonomi.
  5. Foreningen arbejder aktivt for at samle den eksisterende information om behandlingsmuligheder i ind- & udland og etablere et nationalt og internationalt informationscenter på internettet.
  6. Foreningen arbejder for at skabe åbenhed og debat omkring kræftbehandlings resultater og bivirkninger.
  7. Foreningen arbejder for at skabe muligheder for forskning i komplementær behandling.
  8. Foreningen er en uafhængig og selvstændig forening. Den skal forblive uafhængig, organisatorisk som økonomisk, af kommercielle interesser.
  9. Foreningen ønsker at samarbejde med andre selvhjælpsorganisationer evt. internationale grupper og andre foreninger med lignende mål.

Det er foreningens klare overbevisning at den eksisterende kræftstrategi ikke er tilstrækkelig og skal revideres. Den er ikke blevet revideret officielt i snart 100 år og trænger i den grad til en omfattende revision.

Foreningen tilslutter sig fuldt ud de meninger og holdninger som er på fremmarch i både USA og Europa. Holdninger og meninger som klart argumenterer for – og viser at kræftbehandlingen skal omfatte alle tilgængelige og valide muligheder – ikke kun de få etablerede behandlinger som for eksempel kemo- og stråleterapi.

Foreningen er helt enig med de fremtrædende kræftramte som har taget ansvar for deres egen overlevelse og enten komplimenteret deres konventionelle behandling eller helt afvist den for at gå en anden vej. Alle disse tusindvis af kræftramte rundt om i verden har bevist at den eksisterende kræftstrategi ikke er tilstrækkelig og skal revideres af både politikere og sundhedsfaglige personer som praktiserende læger, onkologer med videre.

Foreningen vil på denne baggrund fremhæve nogle af de mest eksponerede mennesker som har dedikeret deres liv til at informere kræftramte om alle de muligheder der eksisterer og med fordel kan kombineres med den konventionelle behandling eller stå alene.

Jane McLeland beskriver i sin bog: How to starve cancer, hvordan hun gennem Repurposed Drugs (Off label medicin) udsultede den kræft som havde udviklet sig i hendes krop. Jane fik ingen hjælp til dette af onkologer eller læger men måtte selv finde de kendte lægemidler som havde en positiv effekt på hendes kræft.

Jane lever et dejligt liv, 15 år efter hun fik en terminal diagnose – sin dødsdom – og blev ”droppet” af det engelske behandlingssystem.

Jane informerer og oplyser samt hjælper kræftramte gennem sin facebook gruppe: Jane McLelland Off label drugs for cancer gruppe.

Foreningen samarbejder med Jane McLelland og er ofte i kontakt med hende og hendes team.

Ben Williams er en anden bemærkelsesværdig overlever som årtier efter sin dødsdom af det amerikanske behandlingssystem stadig hjælper, informerer og oplyser om Repurposed Drugs (Off label medicin). Ben fik konstateret den absolut værste form for kræft i sin hjerne – den kræfttype som onkologer rundt om i verden kalder terminator og fik ganske lidt tid at leve i. Han begyndte at selvmedicinere sig med kendte lægemidler som har vist en positiv effekt på kræft og lever i dag helt uden spor af kræft i sin hjerne.

Ben Williams er Dr. i Psykiatri med en Ph.d. og er portrætteret i dokumentaren: Surviving terminal cancer som kan ses på Youtube. Han har også skrevet bogen af samme navn.

Foreningen vil opsøge et samarbejde med Ben Williams i fremtiden.

Foreningen er medlem af, og samarbejder med den Europæiske kræftorganisation ECPC – European Cancer Patient Coalition – for den vej igennem at bringe informationen om komplementære kræftbehandlinger ud til Europas kræftramte.

Foreningen samarbejder gerne med fagkundskaben såsom læger, forskere, andre foreninger og medicinalindustri. Den etablerede viden og indsigt ligger hos disse aktører og vi er klart af den overbevisning at alle kan bidrage og alle kan drage nytte af hinanden i gode samarbejder.

Hvis du vil støtte foreningen, og dermed danske kræftramte, er du meget velkommen til at melde dig ind eller på anden måde støtte vores fremadrettede arbejde.

Tak fordi du læste hertil.

Bestyrelsen.