Bestyrelsen som den kom til at se ud efter Generalforsamlingen 2022 og det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil arbejde ud fra foreningens formål og vedtægter.

Formand
John Madsen
johnmadsen@fookid.dk

Kasserer
Jacob Hansen
jacob@fookid.dk

Jannie Christensen
jannie@fookid.dk

Dorthe Buch Madsen
dorthebuch@fookid.dk

Torben Nielsen
torben@fookid.dk

Suppleanter
Dorte Ørtoft
Marie Odgaard