Bestyrelsen som den kom til at se ud efter Generalforsamlingen 2023 og det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil arbejde ud fra foreningens formål og vedtægter.

Formand
John Madsen
johnmadsen@fookid.dk

Kasserer
Vakant

Jannie Christensen
jannie@fookid.dk

Marie Odgaard

marie@fookid.dk

Dorte Ørtoft

dorte@fookid.dk

Anett Trolle

Anett@fookid.dk

Suppleanter

Vakant