FOOKiD er blevet optaget som fuldgyldigt medlem af ECPC – European Cancer Patient Coalition – og agter at deltage aktivt i denne europæiske koalition af kræft- & patient foreninger i EU.

ECPC har til huse i Bruxelles og arbejder dermed meget tæt på, og med, de forskellige EU institutioner som arbejder med sundhed, herunder blandt andet kræft.

Vi har allerede foreslået et stort og fremtidsorienteret projekt i forhold til Repurposed Drugs som ECPC har vist interesse for og dermed fortsætte dialogen om dette.

Vi er også allerede blevet opfordret til at indgå i både bestyrelsesarbejdet i ECPC samt en intern gruppe som skal arbejde målrettet med coloncancer – tarmkræft.

FOOKiD har en klar overbevisning om at det er klogt og udbytterigt at deltage i sådanne samarbejder, på tværs af landegrænser. Dette arbejde har en høj prioritering og vi er helt klar til at indgå i det europæiske samarbejde for at højne kræftpatienters muligheder i hele EU samt påvirke det politiske mandat i en mere patientorienteret retning.

ECPC arbejder for et ligestillet Europa, hvor alle europæiske kræftpatienter har rettidig og økonomisk overkommelig adgang til den bedste tilgængelige behandling og pleje i hele deres liv.

ECPC mener, at kræftpatienter er de vigtigste partnere i kampen mod kræft og imod alle kræftrelaterede problemer, der påvirker vores samfund. Politikere, forskere, læger og industri bør anerkende kræftpatienter som medskabere af deres eget helbred.

 

ECPC’s mission

  • At styrke europæiske kræftpatienter gennem formidling af information.
  • At fremme samarbejde mellem kræftpatientorganisati-oner i EU gennem fælles aktiviteter.
  • At sikre, at avanceret kræftbehandlingspraksis deles i hele EU.
  • At gøre kræft til en prioritet for handlinger på den europæiske dagsorden for sundhedspolitik.
  • At have en aktiv rolle i udformningen af ​​europæiske og nationale sundhedspolitikker.
  • At bidrage til at ændre eller oprette EU-love og nationale love for at imødekomme kræftpatienters behov.
  • At opfordre til, at patienterne medvirker i kræftforskningen.

 

ECPCs strategi

ECPC’s mangeårige strategi 2016 – 2019 sigter mod at øge organisationens indflydelse på kræftområdet i hele Europa ved at udvikle langsigtede ambitioner.

Koalitionen er interesseret i at strømline sine aktiviteter ved at udvikle og implementere, sammen med sine medlemmer, en sammenhængende langsigtet strategi. Den agter at konsolidere og fokusere sine aktiviteter efter en vedvarende periode med vækst i de sidste tre år.

Den flerårige strategi dækker perioden 2016 – 2019, der falder sammen med mandatet for den nuværende ECPC-bestyrelse, valgt i juni 2016 for en periode på 3 år.

Læs mere på ECPCs hjemmeside