Hold da kræft!

Dette er episode 1 af vores nye Podcast serie, som handler om hvad du selv kan gøre, hvis diagnosen er kræft.

Hold da kræft er en Podcast serie, hvor vi både fortæller om alt det som Danmark ikke informerer om i kræftbehandlingen men også om dét, der informeres om.

Vi informerer i et sprog du kan forstå og fra tid til anden har vi gæster i den “varme” stol. Lyt med og bliv, forhåbentlig, lidt klogere på hvad du selv kan gøre eller ikke bør gøre når diagnosen er: Kræft.

TV Debut

FOOKiD har haft vores første TV optræden. Næstformand, John Madsen fortæller her i ca. 20 minutter om foreningen og vores arbejde, på Familiekanalen.

Som forening er vi utroligt glade for at få den taletid i et TV medie og på den måde komme længere ud over rampen, end vi ér kommet. Vi takker for Familiekanalens interesse i vores arbejde og håber at vi snart rammer de landsdækkende TV stationer.

John Madsen - Om Fookid

John Madsen - Om Fookid

Slået op af FamilieKanalen - Sundhed & helbred i Lørdag den 22. februar 2020

Tango med døden – Intro

Dette er en intro til vores podcastserie om viljen til at leve og ikke acceptere Danmarks dødsdom!

Der lever over 320.000 mennesker med en kræftdiagnose i Danmark – det er mere end 5% af den danske befolkning.

Alt for mange af dé mennesker er blevet opgivet af den danske kræftbehandling. Danmark har altså afsagt deres dødsdom og de kan sådan set bare vente på at deres liv slutter.

Disse mennesker danser tango med døden – og de gør det til musikken af Lars Løkke Rasmussens uforglemmelige evergreen: Danmark har kræftbehandling i verdensklasse.

Mennesker som hver eneste dag danser en tango med døden er nok ikke helt enige med Lars Løkke Rasmussen i, at den danske kræftbehandling er i verdensklasse.

Hvem er et vidensråd for komplementær behandling til gavn for?

Mange ønsker at oprette et vidensråd om alternativ behandling, som skal besættes med læger. Men intentionen om, at en læge skal afgøre, om en patient må anvende en ønsket komplementær behandling, er formynderisk – FOOKiD foreslår, at der etableres et vidensråd, som skal informere danskerne om de behandlingsmuligheder, der findes, både i det komplementære og i det etablerede, konventionelle, sundhedsvæsen.

De Radikale, lægeforeningerne og de Konservative med flere deler en opfattelse af, at den komplementære behandlingsbranche skal reguleres af et vidensråd eller lignende. Alle aktører udtaler vidt og bredt, at de naturligvis ikke er ude på at aflive/afskaffe det komplementære, men blot vil de brodne kar til livs. Brodne kar som jo findes overalt i denne verden, i alle brancher, og de skal naturligvis kunne straffes og uskadeliggøres – deri er jeg helt enig.

Debatten

Ud over at påpege læge og ejer af Center for Spirituel Vækst Kurt Lindekilde påståede ”fejlagtige” præmis, fremsat i Information i december 2019, signalerer den seneste kronik af læge, ph.d. og forfatter Ida Donkin og psykolog, forfatter og ph.d. fellow Theiss Bendixen i Information den 15. januar 2020 da også, at begge kronikører, i lighed med mange andre, har de bedste intentioner for danske patienter.

Desværre anvender Ida Donkin og medkronikøren selv ét af de ”tricks” som hun advarer imod gennem sine tweets, “Læger informerer” og hendes velskrevne, gode bog: “Sygt eller sundt”.

I kronikken bliver læseren præsenteret for et udsagn, som desværre fremstår som fakta, når det læses. Samme udsagn anvender Stinus Lindgren i sit debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift 6. december om samme vidensråd og de Radikales fremtidige ønske om, at lægen skal ”ind over” patienters ønsker om komplementær behandling.

I begge udsagn konstaterer de alle, at en dansk mand døde efter akupunktur på/i brystkassen. Da udsagnet står helt alene, opfatter jég som læser, at manden døde af akkupunkturbehandlingen, fordi den var årsag til, at begge lunger punkterede.

Jeg vil dog henlede opmærksomheden på, at Sjællandske Medier skriver, at ved en obduktion af manden den 18. juli lød konklusionen, at begge lunger var faldet sammen i begge lungehuler. Det lød dog også, at der ikke var stikmærker i huden på brystkassens forside, men at man ikke vidste, hvilke nåle der var brugt. Den samlede vurdering blev, at det ikke kunne udelukkes, at akupunkturbehandlingen havde forårsaget punkteringen af lungerne”. 

Dét betyder også, at det ikke kan fastslås med sikkerhed, at akupunkturbehandlingen forårsagede punkteringen, og de nævnte udsagn tydeliggør dermed skribenternes overbevisning i forhold til komplementær behandling!

Baggrunden

I den verserende debat om det komplementære er der fremført mange argumenter om de enkelte debattørers egentlige baggrund for indlæg og udtalelser. 

I kommentarsporet på Kurt Lindekildes kronik angribes kronikøren for at have økonomiske interesser i at skrive sit kritiske indlæg. Ligesom i dette tweet af Peter R. Hansen

 

Er det økonomi, som er det bagvedliggende?

Kurt Lindekilde har tjent/tjener penge på det komplementære, men Andreas Rudkjøbing, Ida Donkin og Stinus Lindgren tjener jo også penge på det konventionelle!

Gør dét dem alle inhabile i at deltage i debatten? 

Det er i mine øjne en barnlig, umoden og trættende argumentation – altså dette evindelige: Hun/Han har jo økonomiske interesser i emnet…bla, bla, bla… Min far er stærkere end din far, eller min penis er længere end din! ALLE, der debatterer i medierne, har økonomiske interesser i én eller anden grad i forhold til det, de debatterer, så kunne vi dog ikke komme forbi dette og ”spille med bolden” i stedet for at fælde manden?

 

Er det politisk ”gevinst” eller indflydelse, som er det bagvedliggende?

Kurt Lindekilde har formodentlig, så vidt vides, ikke politiske ambitioner, mén en ambition om politisk påvirkning til fordel for det komplementære.

Det må forventes, at Andreas Rudkjøbing har masser af politiske ambitioner på sit fagområdes (og måske egne) vegne.

Ida Donkin har, formoder jeg, en voldsom politisk ambition i forhold til videnskabsformidling og evidensbaseret behandling.

Stinus Lindgren er politisk ambitiøs og sidder i Folketinget, hvor han selvfølgelig gerne vil blive siddende i mange år.

Gør dét dem alle inhabile i at deltage i debatten?

 

Magt – er der et bagvedliggende ønske om entydig magt?

Kurt Lindekilde må formodes at have de laveste ambitioner om den entydige magt. Andreas Rudkjøbing – eller rettere lægeforeningerne kan, konspiratorisk i al fald, have den største ambition om entydig magt i sundhedsvæsenet og i særdeleshed i behandlingssystemet.

Ida Donkin og hendes medkronikør, Theiss Bendixen, kan have en udpræget ambition om entydig magt til at ”diktere” evidensdogmet i samfundet og dermed udelukke enhver anden form for ”bevisførelse” af cause and effect – mest effekt.

Stinus Lindgren må formodes at have store ambitioner om at have entydig magt – dét er i al fald noget, som kan følge med hans ”job” på Christiansborg. Magt til at gennemføre de tiltag, som han og De Radikale ønsker gennemført i sundhedsvæsenet.

Gør dét dem alle inhabile i at deltage i debatten?

Intentionerne

Dé gode intentioner, som alle nævnte debattører udtrykker, er og bliver intentioner – mange kræftramte ved, at intentioner og virkelighed er to vidt forskellige ting!

Intentionen om et komplementært system, hvor der er samme ”sikkerhed” som i det etablerede er smuk, vedkommende og berettiget, men intentionen om, at en læge skal afgøre, om en patient må anvende en ønsket komplementær behandling, er formynderisk, direkte krænkende og helt uberettiget.

Intentionen om, at et eventuelt vidensråd skal befolkes med fagfolk – som jo så er læger med videre – er forventelig, tumpet og ekskluderende. Jeg er klart modstander af, at sådan et ”råd” befolkes af de samme mennesker, som ”tordner” mod det komplementære, og som sidder i de samme bestyrelser, nævn, råd og paraplyorganisationer – som kommer til de samme middage, lukkede konferencer, sponserede messer og events.

Sund fornuft

Andreas Rudkjøbing, stadig formand for Lægeforeningen, skriver i et debatindlæg til Information om et Vidensråd, at “det handler såmænd bare om sund fornuft og intet andet”.

Det er, i min optik, ikke sund fornuft at tage selvbestemmelsen fra de ca. to millioner danskere, der anvender komplementære behandlinger. Det er arrogant, utidigt og strider mod elle mine værdier i forhold til at have et frit valg.

Patienter er absolut ikke i fokus med et vidensråd, der udelukkende befolkes af ”fagfolk” – lige tværtimod så nedprioriteres patienterne endnu en gang!

Lad mig – i et øjebliks sund fornuft – præsentere et sjovt og tænkt scenarie i Danmark:

 

Statsborgere i DK :                 5.285.969   100%        

Stemmeberettigede i DK;        4.221.475   79,86%

Brugere af Kompl.Beh. 2017*  2.002.000   37,87%    85 mandater (estimeret)

Socialdemokratiet FV 2019      1.093.362   25,90%    48 mandater

Venstre FV 2019                    987.825   23,40%      43 mandater

Radikale FV 2019                   363.046     8,60%      16 mandater

*Fysioterapi og kiropraktik indgår ikke i tallet for komplementær behandling.

Hvis ca. to millioner mennesker, som anvender komplementær behandling, underskriver en vælgererklæring, så kan et ”Komplementært Sundhedsparti” blive opstillingsberettiget i Danmark (kræver ”kun” lidt mere end 20.000 erklæringer). Hvis de samme ca. to millioner mennesker så efterfølgende stemmer på dette parti, vil partiet kunne sætte sig meget tungt på statsministerens taburet.

Chefredaktør på Medicinske Tidsskrifter, herunder Sundhedspolitisk Tidsskrift, Kristian Lund gjorde sig tanker om et sundhedsparti i 2017, og andre har tænkt disse tanker før og efter. Måske skulle ”en-eller-anden” gøre sig umagen og rent faktisk etablere sådan et parti!

Beviserne”

Flere af debattørerne i den verserende debat henviser til forskellige undersøgelser, artikler med videre som kan underbygge deres tilsyneladende gode intentioner på danske patienters vegne.

For eksempel linker Ida Donkin og medkronikør til disse to: Et svar fra tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby om antal skader, forårsaget af akupunktører og en videnskabelig undersøgelse af sikkerheden ved akupunktur. 

Kronikørerne vil understrege pointen om, at det komplementære IKKE er ufarligt!

Desværre står det igen alene, og dermed får jég som læser en opfattelse af, at det komplementære er mere farligt end det etablerede, og dermed får kronikørerne sandsynligvis ”vendt” min opfattelse af det komplementære i en mere negativ ladet retning, som dermed måske bringer mig ”over” på deres ”hold”.

Nu vil jeg hælde ”lidt brænde” på bålet – fordi, sundhedsvæsenet er sandelig heller ikke specielt ufarligt!

Ifølge en undersøgelse fra Sundhedsdatastyrelsen (se grafik herunder) blev ca. 640.000 danskere i 2016 indlagt på hospitalerne, og mere end 40.000 oplevede utilsigtede hændelser. Det er mere end 6 procent af alle indlæggelser i Danmark, som kommer ud for utilsigtede hændelser med mere eller mindre alvorlige konsekvenser for den enkelte.

Og en undersøgelse fra Apotekerforeningen viser, at hvert år dør der op mo 5.000 danskere af medicin.

Bare gennem de seneste tre årtier har vi blandt andet kunnet læse følgende eksempler på fejlbehandling i medierne:

 

Det kan sandsynligvis blive en fremtidig olympisk disciplin – kasten links i nakken på hinanden! Det er jo dét der, sker når vi debattører vil have dig som læser til at opfatte os troværdige, overbevisende og ærlige – når vi gerne vil have dig over på vores hold!

Jeg tillader mig at konkludere, at det ene ”system” ikke er mere farligt end det andet, men skal jeg – med en kanon for panden – komme med en vurdering kan den jo ”kun” hvile på fakta:

  • 640.000 personer indlagt med 40.000 registrerede hændelser = ca. 6 procent
  • 364.000 personer brugte akupunktur med 40* registrerede hændelser = ca. 0,01 procent

*Der er højst sandsynligt flere hændelser, som ikke er rapporteret.

Fremtiden

Vi foreslår i FOOKiD, at der etableres et vidensråd, som skal informere danskerne om de muligheder for behandling, der findes, både i det komplementære og i det etablerede, konventionelle. Behandlinger i både ind- og udland, således at den enkelte selv kan tage et frit, oplyst og personligt valg om, hvilken behandling vedkommende ønsker og hvor.

Det er for så vidt underordnet, om der videnskabeligt kan påvises positiv effekt – kan det påvises med en sprællevende patient så er det en behandling der virker, ikke en alternativ behandling men ”bare” en behandling der virker! (som formand for praktiserende læger, Christian Freitag, har formuleret det i et tweet.

Vi udbyber gerne, i detaljer, hvilke tanker der ligger bag et vidensråd for behandling og indgår i en konstruktiv dialog med alle de aktører, som har de bedste intentioner for alle os, der betegnes som patienter i fokus.

Som læsere af Ida Donkin og medkronikørs indlæg får vi muligheden for at stifte bekendtskab med et ”skeptisk” mundheld: “Ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser.” 

Tillad mig at anvende endnu et ”skeptisk” mundheld: “Vejen til helvede er belagt med gode intentioner.”

 

Jeg kan kontaktes på: formand@fookid.dk for yderligere info, skulle det ønskes.

TEDx Talk – Pavia Lumholt

I sommer – juni måned 2019 – blev der afholdt et TEDx Talk event på Frederiksberg, arrangeret af Tedx Frederiksberg.

Den gamle Danmarks Radio koncertsal var rammen om eventet og der var mange gode, interessante og lærerige Tedx Talks.

Én af talksne blev afholdt af læge Pavia Lumholt, som er en af dé to læger der har størst erfaring og viden om Repurposed Drugs i Danmark.

Pavia Lumholt holdt en talk om Repurposed Drugs – hør den!

Magnesium

Husk magnesium!

Magnesium ser ud til at være et rigtig godt og vigtigt tilskud – ikke mindst i forbindelse med kemoterapi.


I dette forsøg, hvor det blev givet sammen med kemomidlet Cisplatin, mindskede det ikke bare bivirkningerne ved behandlingen men blandt andet også risikoen for skade på nyrer og for anæmi (lav blodprocent) óg øgede også levetiden markant.


I forsøget blev givet magnesiumtilskud på 500 mg x 3 dagligt i hele behandlingsperioden og en enkelt infusion af magnesium i forbindelse med hver kemobehandling på 5 gr, men denne enkelte infusion tænker vi dog fint kan udelades.

 

 

TM – Tetrathiomolybdate

Tetrathiomolybdate er et kobbernedsættende middel, der har vist vilde resulater i forhold til specielt at forhindre tilbagefald af kræft, hvor der er stor sandsynlighed for det.

Se for eksempel dette studie med triple negativ brystkræft, hvor 59,6% af kvinderne med stadie 4 sygdom var KRÆFTFRI efter 7.1 år!

Resultaterne var endnu bedre for stadie 3 syge.

Det er vilde tal og vi har faktisk aldrig set noget lignende!

TM påvirker en lang række processer hvormed kræften etablerer nyvækst og metastaserer sig, som er fælles for de fleste solide kræftformer og kan derfor, formentlig anvendes bredt mod de fleste eller alle typer kræft.


En af vores medstiftere, som er læge, har selv taget det i over 2 år mod lungekræft stadie 4.

Midlet tages som kapsler og har ingen væsentlige bivirkninger dog er svovlbøvser er nævnt.

Midlet er lidt kompliceret at skaffe, både fra Danmark og fra udlandet. Det skal følges med regelmæssige kobber-blodprøver, så det kræver personligt engagement og en læge, der vil følge én med blodprøver.

For at have effekten skal man forblive på behandlingen i årevis. Og man skal for optimal effekt være fri for synlig sygdom når det startes.


Men for nogen kan det være en potentiel kur for uhelbredelig stadie 4 sygdom!

Alternativer til TM:

  • Desværre er det ikke muligt med diæt at “spise sig til” tilstrækkeligt lavt kobber.
  • Kobber bør generelt være lavt, når man har kræft.
  • Omvendt bør zink være højt, helst 2-3 gange højere end kobber i blodet (se også artiklen om zink herpå siden).
  • Evt kan højdosis zink (150 mg) dog over måneder – taget med hvert måltid og imellem – nedsætte kobberniveauet tilstrækkeligt for en effekt.
  • Men ingen tvivl om at TM er en hurtigere og sikrere vej.

 

http://cancerres.aacrjournals.org/…/…/4_Supplement/P1-10-02…

Natron eller basetabletter

NATRON BASETABLETTER.

Mange har nok hørt til de skeptiske i forhold til hvordan indtag af Natron eller basetabletter skulle kunne gøre kroppen så basisk, at tumorvækst hæmmes. Ikke mindst da kroppen jo gør, hvad den kan for at opretholde en balance.

MEN den skepsis må mange nok tænke om igen!

Vi er nu stødt på flere artikler, der på bedste videnskabelige vis viser, at det er muligt med et peroral indtag, det vil sige gennem munden af base, at hæmme tumorvæksten i kroppen ganske betydeligt, i hvert fald i museforsøg.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0159763

I forsøget er der givet såkaldt Basen-pulver istedet for Natron, der bruges ved medicinske tilstande med syreophobning i kroppen og ikke har samme risiko for at give “skæve” salte i blodet, som Natron óg det smager bedre.

Bemærk hvordan tumorvæksten i musene, der fik vand, var 3-4 gange større end hos de, der fik 8 g/L basepulver – mellemdosis’en.

Gode pointer:

  • Noget tyder altså på at mængden skal være den rigtige (da lavere og højere dosis gav mindre effekt, dog stadig bedre end vand).

  • Vekselvirkning. I en anden artikel fremgår det at en vekselvirkning sandsynligvis forstærker effekten det vil sige at man veksler imellem perioder med natron/base og perioder uden (på uge- eller månedsbasis?). Dette kunne teoretisk set også gælde diverse diætiske forslag.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3718046/

Vildt spændende og værd at overveje i forhold til behandling!

Fenbendazole

Fenbendazole

Joe Tippens’ protokol uden CBD.

Panacur (fenbendazole) Kan købes flere steder, i pille form. F.eks her: www.ormepiller.eu

Protokollen siger ½ tablet i 3 dage, pause i 4 dage og så forfra. Kan dog også tages dagligt.

E-vitamin – det er vigtigt det er naturligt e-vitamin som består af varieret blandet naturligt E-vitamin med lavt indhold af alfa-tocoferol.

E-vitamin fundet billigst her: www.jala-helsekost.dk

Protokollen siger 400mg/dag.

Curcumin (Gurkemeje): kan købes her: www.amazon.co.uk

Protokollen siger 2000 mg/dag men tag gerne mere.

Joe Tippens er født sidst i 1950’erne og blev i september 2016 diagnosticeret med småcellet lungekræft.

Han modtog konventionel behandling indtil januar 2017, hvor han fik at vide han nok kun havde udsigt til at leve yderligere 3 måneder.

Herefter påbegyndte han ovenstående protokol sammen med den konventionelle immunterapi Keytruda og Lever i dag.

Hele Joes historie kan læses her: www.mycancerstory.rocks

Udkast til brev til praktiserende læge – COC Protokollen

Brev til Læge

 

Jeg har den seneste tid sat mig grundigt ind i nogle af de muligheder, der er indenfor behandling af min kræftsygdom, som supplement til den konventionelle behandling.

I denne process er jeg stødt på begrebet Repurposed Drugs (RD). Repurposed Drugs er en relativ ny retning inden for kræftforskning, hvor det har vist sig at meget medicin, som er udviklet til andet formål, har en anti-cancer effekt. Midlerne tages sammen med konventionel/traditionel kræftbehandling, f.eks kemo, og understøtter denne.

Det er især 4 produkter, der tilsammen menes at kunne vise en betydelig anti-cancer effekt:

Metformin (1000-2000mg/dgl)

Atorvastatin (80 mg/dgl)

Mebenzadol (100 mg/dgl)

Doxycyklin (100 mg/dgl)

Denne gruppe medicin kaldes COC protokol. Se https://careoncologyclinic.com/

Her er link til en peer-viewed artikel, som underbygger COC-protokollen som supplement til den onkologiske behandling.

Heri påvises der omtrent en fordobling af overlevelsen ved glioblastom ved tillæg af protokollen til standardbehandlingen.:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2019.00681/full?fbclid=IwAR21l9QR-weTVpIBowi-AbnxRNozTptrKG3is5clVQT-T1IVTEP-uZr1yBY

Ved søgning på de individuelle præparater, er der en stor mængde videnskabelige artikler publiceret.

Forfattet af Charlotte Hammer, FOOKiD

Må gerne kopieres.