Hvordan udsulter man kræft

Når man som jeg nu har læst Janes bog: Hvordan udsulter man kræft – uden at sulte sig selv 20-25 gange som oversætter. Hele tiden med tanke på, at det skal være helt rigtigt, så ved jeg, at mange vil finde guldkorn i denne bog, som kan omsættes direkte til én selv eller den person man kender, der har kræft. Jeg stopper altid det samme sted, her på dansk”                                                                                             John Madsen

Som lægmand opfatter man kun behandlingssystemets utilstrækkelighed, når man selv har stået lige i det og er blevet svigtet. Selv da bevarer de fleste en urokkelig tro på, at alt hvad der var menneskeligt muligt, var blevet gjort for at redde deres kære. Men var det nu også tilfældet?

Det er hverken usædvanligt eller uventet for en velmenende pårørende til en patient, at man forbliver lukket overfor forslag, der falder uden for det konventionelle spor. Pårørende kan uvidende være de mest stejle forhindringer for patientens overlevelse. Valget af en mindre fasttømret tilgang er efter deres mening for risikabelt, og de tror måske, at komplementære behandlinger kun vil fremskynde patientens bortgang. Nye immunterapeutiske lægemidler eller spændende vacciner er meget mere fristende, men man skal ikke sætte alt på et bræt. Ved at tilføje metaboliske lægemidler, der udsulter kræften, vil kræften svækkes og dens modstandskraft overfor medikamenter standses. Ved at føje flere våben til sit anti kræft arsenal kan man forøge den kræft-ødelæggende virkning i traditionelle lægemidler.

Frygt for det ukendte og en klippefast tro på systemet er en drivende kraft bag den farmaceutisk forsynede onkologi. At betræde en alternativ vej kan medføre frygtelige diskussioner, depression, angst og brud på de familiære bånd netop på et tidspunkt, hvor alle skulle stå sammen. Tit bliver patienten trukket i så utallige retninger, at det virker lettere bare at bevare freden og blive ved med at gøre det, man har fået besked på.                                                                                                                   Jane McLelland

OM JANE

Jane McLelland lever på 15. år efter sine kræftdiagnoser og lægernes triste budskaber om ganske kort tid at leve i. Jane tog ansvar for sin behandling og har fundet en måde at udsulte sin kræft på úden at sulte sig selv – hun har opdaget at kræft ikke kun er genetisk baseret, men i høj grad også metabolisk baseret og dét har hun udnyttet til at udsulte kræften og “forlænget” sit liv på 15. år.

Jane er certificeret fysioterapeut og fik gode udmærkelser i sine eksamener i studietiden og vandt derved Sarah Leeson Memorial Award for den mest lovende studerende. Efter uddannelsen arbejdede hun i NHS (National Health Service) og derefter i privat praksis, i 12 år med speciale i neurologi og derefter Ortopædi. Da hun forlod erhvervet, var det for at forfølge sine iværksætterdrømme.

Jane lever i London og er meget aktiv indenfor kræftbehandling og i særdeleshed i forhold til Repusposed Drugs (genbrugsmedicin) som en accepteret og anerkendt komplementær behandling. Hun har FaceBook gruppen: jane mclelland off label drugs for cancer, hvor hun er meget aktiv og som i skrivende stund har 28.000 medlemmer.