ECPC

FOOKiD er blevet optaget som fuldgyldigt medlem af ECPC – European Cancer Patient Coalition – og agter at deltage aktivt i denne europæiske koalition af kræft- & patient foreninger i EU.

 

ECPC har til huse i Bruxelles og arbejder dermed meget tæt på, og med, de forskellige EU institutioner som arbejder med sundhed, herunder blandt andet kræft.

Vi har allerede foreslået et stort og fremtidsorienteret projekt i forhold til Repurposed Drugs som ECPC har vist interesse for og dermed fortsætte dialogen om dette.

Vi er også allerede blevet opfordret til at indgå i både bestyrelsesarbejdet i ECPC samt en intern gruppe som skal arbejde målrettet med coloncancer – tarmkræft.

FOOKiD har en klar overbevisning om at det er klogt og udbytterigt at deltage i sådanne samarbejder, på tværs af landegrænser. Dette arbejde har en høj prioritering og vi er helt klar til at indgå i det europæiske samarbejde for at højne kræftpatienters muligheder i hele EU samt påvirke det politiske mandat i en mere patientorienteret retning.

 

ECPC arbejder for et ligestillet Europa, hvor alle europæiske kræftpatienter har rettidig og økonomisk overkommelig adgang til den bedste tilgængelige behandling og pleje i hele deres liv.

ECPC mener, at kræftpatienter er de vigtigste partnere i kampen mod kræft og imod alle kræftrelaterede problemer, der påvirker vores samfund. Politikere, forskere, læger og industri bør anerkende kræftpatienter som medskabere af deres eget helbred.

 

ECPC’s mission

·At styrke europæiske kræftpatienter gennem formidling af information;

·At fremme samarbejde mellem kræftpatientorganisati-oner i EU gennem fælles aktiviteter;

·At sikre, at avanceret kræftbehandlingspraksis deles i hele EU;

·At gøre kræft til en prioritet for handlinger på den europæiske dagsorden for sundhedspolitik;

·At have en aktiv rolle i udformningen af ​​europæiske og nationale sundhedspolitikker;

·At bidrage til at ændre eller oprette EU-love og nationale love for at imødekomme kræftpatienters behov

·At opfordre til, at patienterne medvirker i kræftforskningen.

 

ECPCs strategi

ECPC’s mangeårige strategi 2016 – 2019 sigter mod at øge organisationens indflydelse på kræftområdet i hele Europa ved at udvikle langsigtede ambitioner.

Koalitionen er interesseret i at strømline sine aktiviteter ved at udvikle og implementere, sammen med sine medlemmer, en sammenhængende langsigtet strategi. Den agter at konsolidere og fokusere sine aktiviteter efter en vedvarende periode med vækst i de sidste tre år.

Den flerårige strategi dækker perioden 2016 – 2019, der falder sammen med mandatet for den nuværende ECPC-bestyrelse, valgt i juni 2016 for en periode på 3 år.

 

 

Du kan kigge indenfor på deres hjemmeside: https://www.ecpc.org/