Bestyrelsen

Formand:

Torben Nielsen

formand@fookid.dk

Kasserer:

Jacob Hansen

jacob@fookid.dk

Næstformand:

Ingelise Baltzersen

ingelise@fookid.dk

Jannie Christensen

jannie@fookid.dk

John Madsen

johnmadsen@fookid.dk

Bestyrelsen som den kom til at se ud efter Generalforsamlingen 2021 og det konstituerende bestyrelsesmøde den 12. maj 2021.

 

Bestyrelsen vil arbejde ud fra foreningens formål og vedtægter.