Bestyrelsen

Formand:

Torben Nielsen

formand@fookid.dk

Kasserer:

Jacob Hansen

jacob@fookid.dk

Næstformand:

John Madsen

johnmadsen@fookid.dk

Bestyrelsen som den kom til at se ud efter den stiftende generalforsamling den 28. april 2019.

Bestyrelsen er selvsupplerende op til det antal bestyrelsesmedlemmer vedtægterne angiver, indtil der kan vælges en kandidat mere.

Bestyrelsen vil arbejde ud fra foreningens formål og vedtægter.