På grund af rigtig mange henvendelser...

…i 2021 har vi været nødsaget til at fjerne telefonnummer. Alle der ønsker råd og vejledning må skrive en mail til Jacob på info@fookid.dk

Vi beder også om at beskrivelser af sygdom ikke er for lange – skriv kort om hvor der er kræft (i lunger, i tarm, i lever mv) og hvorfor denne henvendelse (opgivet i DK, ingen behandlingsmuligheder i DK mv.) således at Jacob kan råde og vejlede bedst muligt. Læs også nedenstående grundigt – måske ér svaret på henvendelsen allerede givet!

Vi er rigtig glade for at vi kan hjælpe så mange kræftramte som muligt men vi er en ganske lille forening som udelukkende arbejder frivilligt. Derfor er der “kun” så meget vi kan overkomme og vi håber at du, som søger vores hjælp, har forståelse for ovenstående. Ligeledes håber vi på at du vil melde dig ind i vores forening så vi kan vokse og vise politikerne at der er store huller i den danske kræftbehandling. Meld dig in her: https://medlem.fookid.dk/indmeld – det koster kun 200,- pr. år.

Kræftbehandling i udlandet.

 

Søgningen til kræftbehandling i udlandet er stigende i Danmark. Flere og flere kræftramte kigger på deres muligheder for behandling uden for Danmarks grænser og et stigende antal danskere vælger at blive behandlet for deres kræft i for eksempel Tyskland.

I Danmark anbefaler myndigheder, læger og andre kræftorganisationer ikke at kræftramte søger til udlandet for behandling. Mange steder i den danske kræftbehandling oplever kræftramte, der har valgt at blive behandlet i udlandet en decideret chikane og modarbejdelse fra læger, sygeplejersker med flere i forhold til efterfølgende kontrol, efterbehandling med mere.

Kræftramte skal ikke kun bruge energi på deres kræftsygdom, på deres angst og frustration men også på at bokse med et dybt konservativt og ekskluderende system.

Du skal dog ikke lade dig skræmme, du skal tage ansvar for din sygdom og dit liv, ingen andre gør det for dig og nedenfor finder du en lille smule information om behandling i Tyskland.

Det er medlemmer i FOOKiD som selv har været, eller ér i behandling de nævnte steder, der har udformet informationerne.

 

Opgivet i Danmark?

Hvad med en second opinion i udlandet?

 

Second opinion panelet i Danmark er ”nedlagt” og fungerer ikke mere. Det hedder nu: ”Det rådgivende panel om eksperimentel behandling”.

Det er meget langsommeligt, hvis du ønsker at gå ned af denne vej, og kun ganske få danske kræftramte bliver henvist til en anden og/eller eksperimentel behandling.

Tag selv initiativ, der er ingen tid at spilde og jo før, jo mere du selv tager ansvar, jo større odds får du!

 

CHARITÉ Universitätsmedizin, Berlin.

Universitetshospitalet i Berlin er det største hospital i Europa, og de har derfor stor ekspertise med behandlinger af kræft som vi ikke kan få i Danmark. Bemærk, at Charité ikke er et privathospital men er offentligt og tilbyder behandling af udenlandske borgere mof betaling.

På Charité er der mange kirurgiske specialer, såsom lever/galdevej, tarm, mave, pancreas, transplantation, med mere – kig her: www.charite.de

Der kommer især patienter fra hele Europa og Mellemøsten men også fra resten af verden.

På Charité er en second opinion af dine behandlingsmuligheder gratis. Lægerne er meget hurtige med svar og du hører fra dem i løbet af et par dage, enten pr. e-mail eller pr. telefon.

Mener de at kunne hjælpe dig, får du en overslagspris fra hospitalet. Du skal desværre ikke forvente at få refusion i Danmark efterfølgende.

Pris for operation:

Man skal være klar over, at det er egenbetaling. En operation koster typisk kr. 300.000,- men der er dog også set priser helt ned til kr. 87.000.

Forsikring:

Husk at tjekke dine forsikringer for kritisk sygdom, mange har en sådan, som typisk ligger på ca. kr. 100.000 skattefri.

Det kan være gruppelivsforsikring, privattegnet, fagforening eller erhverv. (Ophører ofte ved 60-65 års alderen).

Praktiske råd:

Inden du kontakter Charité:

  • Rekvirer journaler fra de sygehuse som har behandlet dig og få en kopi/DVD af de sidste scanninger (MR-CT- PET). Gerne med en beskrivelse, men varer det for længe at få den så send scanningerne uden beskrivelsen.
  • Kort beskrivelse af dit sygdomsforløb: Skriv ud fra journalerne et meget kortfattet kronologisk resumé af sygdomsforløb og behandlinger – fra de første symptomer til dato. Husk at oplyse køn, alder, almen helbredstilstand, eventuelt vægttab, m.m., samt alle kontaktoplysninger. Beskrivelsen oversættes til enten engelsk eller tysk og vedlægges DVD’en.
  • Oversættelse: Kan du ikke selv klare oversættelsen, har du mulighed for at spørge om hjælp hertil i vores Facebookgruppe: Repurposed Drugs mod kræft.
  • Histologi/biopsi: Vedlægges på dansk.
  • Blodprøver: Vedlægges på dansk. Tyskerne vil gerne have oplyst kræftmarkørerne CA 19-9, CEA og AFP, så bed om at få taget disse ved næste blodprøve. Har du dem ikke, kan de i Tyskland godt leve uden ved en første vurdering.
  • Fremsendelse til Charité (lever, galde, tarm, pancreas). Ved henvendelse er proceduren for internationale patienter (uden tysk sygeforsikring) at ovennævnte materiale, DVD med de seneste scanninger inkl. nævnte oplysninger (resumé af sygdomsforløb, blodprøver, histologi/biopsi) fremsendes med post eller kurér (fx DHL – brug ikke GLS) til:

 

  • Chefarztsekretariat Univ.-Prof. Dr.med J. Pratschke. Klinik für Allgemein-, Visceral- und Transplantationschirurgie Charité Universitätsmedizin Berlin – Campus Virchow Klinikum Augustenburger Platz 1 D-13353 Berlin

 

Ved andre diagnoser, se mere her: www.chartite.de

 

Det er en god ide forinden at kontakte sekretariatet, på. e-mail: chirurgie@charite.de eller telefon: +49 30 450 552 001, så de er orienteret. Sekretariatet er bindeleddet til lægerne. Lægerne skifter, men de er der altid.

Vi kan hos FOOKiD være dig behjælpelig med denne første kontakt, hvis du ønsker det.

Økonomi:

Når Charité har modtaget ovennævnte dokumenter, diskuterer lægerne patientens data og giver så besked, om der er mulighed for behandling. Er det muligt, udarbejder Charité International et tilbud over de involverede omkostninger ved en evt. operation (inkl. hospitalsophold).

Patienten overfører pengene eller betaler med mastercard ved ankomsten, før han/hun kan blive indlagt på den kirurgiske afdeling.

Hvor kan den pårørende bo?

En mulighed er:

Virchow-Gästehaus Seestraße 4-5 D-13353 Berlin Tel +49 30 450 578062 Fax +49 30 450 578072 gaestehaus@charite.de

Hotellet ligger på Charités område, 5 minutters gang fra afdelingen (Station 20) og tæt på U-Bahn. Pris for dobbeltværelse EUR 89. Morgenmad er inkluderet i prisen. For enkeltperson ca. EUR 69/nat.

Der er fri parkering i det tilstødende parkeringshus (som ellers kan være ret dyrt i Berlin).

Der findes naturligvis også lejligheder og andre hoteller i nabolaget. Brug for hjælp, råd og vejledning – du er velkommen til at kontakte Jacob på nedennævnte mailadresse.

 

Frankfurts Universitetshospital:

Professor Vogl på radiologisk afdeling er 100 meter mester i regional kemobehandling af Metastaser i Lever, lunger og nok også andre steder. Bare spørg om Han tror at han kan behandle dig.

Proceduren er ganske enkel, en email forespørgsel direkte til Prof Thomas Vogl, så kort og præcis som muligt, han er en meget travl herre og trives bedst med at besvare spørgsmål med ja ellere nej.

Skriv til: T.Vogl@em.uni-frankfurt.de

Send dvd etc til:

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie

Att:Univ. Prof. Dr. Med thomas Vogl.

Haus 23c Theodor-Stern-Kai 7 Hessen 60596 Frankfurt am Main Deutschland

Du kan se mere her: www.radiologie-uni-frankfurt.de

 

Heidelberg Universitetshospital:

Det er et kæmpe hospital og råder blandt andet over 2 Ion partikel strålekanoner, en teknologi vi knapt har taget i anvendelse i Danmark.

Hospitalet kan mange ting og de er teknologisk så langt fremme at forespørgsler sendes elektronisk og samme sted uploades seneste scanningsbilleder og samme sæt af dokumenter som nævnt under Charité.

Brug dette link: https://www.heidelberg-university-hospital.com/index.php?id=2&L=en

 

Cyberknife:

Tidligere blev det kaldt gammaknife og er præcisionsstrålebehandling. Det er et alternativ til kirurgi på klart afgrænsede tumorer/metastaser, det er en behandling der findes på flere tyske hospitaler (F.eks. Charité).

I Munchen ligger European Cyberknife Center Munich

https://www.cyber-knife.net/en/cyberknife-center/overview.html

Kontakt: https://www.cyber-knife.net/en/contact/contact.html

Det er gratis at få sin sag vurderet og de er ret hurtige. Det kan klares via internettet med upload af scanningsbilleder og den obligatoriske sygdomsbeskrivelse/status (som til Charité) med angivelse af hvad du ønsker behandlet.

 

Med ønsket om god bedring

Hvis du har rug for hjælp, råd og vejledning er du velkommen til at kontakte:

Jacob Hansen

info@fookid.dk

marts 2020